Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012

Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012

10 aprilie 2012

Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255/17.IV.2012.

Printre celelalte dispoziţii de interes pentru materia Arhivei Eletronice de Garanţii Reale Mobiliare, reproducem textul art. I pct. 3 din acest act normativ:
„La articolul I punctul 2, după alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatul (21) şi (22), cu următorul cuprins:
(21) Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare înarhivă.
(22) În cazul ipotecllor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea menţionatăde art. 2.426 din Codul civil este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la arhivă.”

Distribuie prin: