Manual de drept european privind accesul la justiție editat de Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei.

Manual de drept european privind accesul la justiție editat de Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei.

9 martie 2017

Publicăm „Manualul de drept european privind accesul la justiție” editat de Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei. Actualizările vor fi disponibile pe pagina de web a AEDF la adresa fra.europa.eu și pe pagina de web a Curții Europene a Drepturilor Omului – secțiunea Jurisprundență la adresa echr.coe.int

Distribuie prin: