Memorandumul de înţelegere cu Camera Avocaţilor din Ungaria.

Memorandumul de înţelegere cu Camera Avocaţilor din Ungaria.

06 noiembrie 2010

COMUNICAT

In zilele de 19 şi 20 noiembrie 2010, la iniţiativa Camerei Avocaţilor din Ungaria a avut loc la Budapesta, cea de a doua sesiune comunã a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi a Prezidiului Camerei Avocaţilor din Ungaria. La lucrãrile sesiunii  au participat membrii organelor de conducere executivã a avocaţilor din România şi Ungaria, directorul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor precum şi directorul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
Cu aceasta ocazie a a vut loc un schimb util de experienţã în domenii precum formarea profesionalã iniţialã şi continuã, structura instituţionalã şi accesul în profesia de avocat, aspecte ale rãspunderii avocaţilor pentru malpraxis, poziţia avocaţilor în raport cu sistemul judiciar etc.
în cadrul sesiunii a continuat identificarea unor aspecte de interes comun privind Dreptul comunitar şi probleme juridice transfrontaliere, reprezentanţii profesiei de avocat din ambele tãri convenind asupra stabilirii unor proiecte cu privire la cooperarea, atat la nivelul Uniunilor de Barouri din Ungaria şi din România cat şi la nivelul barourilor şi al formelor de exercitare a profesiei.
în încheierea şedinţei comune, preşedintele Prezidiului Camerei Avocaţilor din Ungaria, dr. Janos Banti şi preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania, av. dr. Gheorghe Florea au procedat la semnarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Camera Avocaţilor din Ungaria.
în ziua de 20 noiembrie, delegaţia Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a participat, în calitate de oaspete de onoare la deschiderea festivitãţilor prilejuite de sãrbãtorirea „Zilei Avocaturii Maghiare”.

Distribuie prin: