Modificările Codului de procedură penală în privinţa controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune. Limitarea în timp a acestor măsuri preventive.

Modificările Codului de procedură penală în privinţa controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune. Limitarea în timp a acestor măsuri preventive.

29 decembrie 2014

 

noutati

noutati

  • Modificările Codului de procedură penală în privinţa controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune. Limitarea în timp a acestor măsuri preventive.

Ordonanţă de urgenţă nr. 82 din 10 Decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Publicată în Monitorul Oficial nr. 911 din 15.12. 2014)

Ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale din data de 4.12.2014, prin care s-a  admis excepția de neconstituționalitate privind art. 211-217 din Codul de procedură penală, Guvernul a iniţiat modificări în regim de maximă urgenţă în privinţa controlului judiciar deoarece, după data publicării deciziei CCR   dispozițiile declarate ca fiind neconstituționale şi-ar fi încetat efectele, ceea ce ar fi generat probleme de legalitate privitoare la măsurile de control judiciar aflate în executare și încetarea de drept a acestor măsuri. Ca atare, acestea au fost adoptate prin ordodantă de urgenţă şi publicate la numai 11 zile de la data deciziei Curţii Constituţionale.

În pronunţarea soluţiei de admitere a excepţiei de neconstutuţionalitate a art. 211-217 din Codul de procedură penală , Curtea constată că noul Cod de procedură penală nu prevede durata pentru care pot fi dispuse măsurile preventive privind controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune. Or, caracterul excepţional al măsurilor preventive, care implică restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, impune caracterul temporar, limitat în timp, al acestora. De aceea, Curtea a reținut că normele de procedură penală care dau posibilitatea organelor judiciare de a dispune măsurile preventive ale controlului judiciar şi ale controlului judiciar pe cauțiune pentru perioade nelimitate contravin exigenţelor art.53 din Constituție.

Într-adevăr, în reglementarea anterioară, controlul judiciar și controlul judiciar pe cauțiune, odată ce erau dispuse de către procuror sau de către judecătorul de drepturi și libertăți se mențineau pe toată durata urmăririi penale,  până la dispunerea unei soluții de netrimitere în  judecată de procuror și în cursul procedurii de cameră preliminară. Dacă se dispunea trimiterea în judecată, aceste măsuri se mențineau până la o eventuală dispoziție de revocare sau de înlocuire pronunțată în camera preliminară sau în cursul judecății ori până la încetarea de drept a măsurii preventive.

Prin urmare, pentru a se conforma normelor constituționale care implică o limitare în timp a acestor măsuri preventive, noua reglementare prevăzută în OUG nr. 82 din 10 Decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală prevede  următoarele soluții legislative:

  • În cursul urmăririi penale:

Durata maximă pentru care procurorul  poate dispune măsura controlului judiciar sau măsura controlului judiciar pe cauțiune  este de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile – similar arestului preventiv.

Durata totală rezultată prin însumarea prelungirilor succesive în cursul urmăririi penale nu va putea depăși 1 an dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 5 ani.

Inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.

  • În cursul etapei camerei preliminare și al fazei de judecată:

Durata maximă pentru care judecătorul poate dispune măsura controlului judiciar sau măsura controlului judiciar pe cauțiune este de cel mult 60 de zile. Judecătorul are obligaţia de a verifica periodic din oficiu, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii controlului judiciar sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice luarea acestei măsuri.

  • În cursul judecăţii în primă instanţă:

Durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil și, în toate cazurile, nu va putea depăşi5 ani.

  • Dispoziţii tranzitorii cu privire la măsurile preventive de control judiciar și/sau control judiciar pe cauțiune, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a OUG nr. 82 din 10 Decembrie 2014

Acestea continuă și se mențin, iar în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 82/2014 procurorul, în cauzele aflate în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, și instanța, în cursul judecății, verifică, din oficiu, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune ori dacă există temeiuri noi care justifică una dintre aceste măsuri preventive, dispunând, după caz, prelungirea, menținerea sau revocarea măsurii preventive.

 
 

Distribuie prin: