Modificările Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Modificările Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

29 noiembrie 2014

 

noutati

noutati

  • Modificările Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Ordonanţă de urgenţă nr. 72 din 11 Noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (Publicată în Monitorul Oficial nr. 0837 din 17.11.2014)

Principalele modificări operate de acest act normative sunt următoarele:

– Se defineşte noţiunea de finanţator – “institutie de credit sau institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul Special al Institutiilor Financiare Nebancare deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia, care indeplineste conditiile de eligibilitate si acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului”

– Se prevede că beneficiarii Programului trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a autoturismului nou iar garantia statului va fi de maximum 50% din finantarea acordata.

– Se prevede obligaţia beneficiarului de a  asigura autoturismul nou-achizitionat din finantarea garantata printr-o polita de asigurare de tip CASCO, caracteristicile politelor de asigurare si modalitatea de incheiere fiind prevazute in normele de aplicare.

– Se prevede obligaţia beneficiarul ui de a  cesionar  drepturile derivand din politele de asigurare in favoarea statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice si finantatorului, proportional cu procentul de garantare a platii primei de asigurare pe toata durata de valabilitate a creditului garantat in cadrul Programului. Modalitatea de plata a despagubirilor rezultate din daune partiale sau daune totale va fi prevazuta in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

–  Pentru acoperirea riscurilor statului generate de acordarea garanţiei de stat, se includ prevederi cu privire la plata unui comision de risc de până la 1%, pentru întreaga perioadă a creditului, aplicat la valoarea garantata şi care se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care aceştia sunt luaţi în evidenţă fiscală.

–  În ceea ce privește măsura asiguratorie de constituire a ipotecii mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat, se clarifică faptul că, contractul de garantare, care are valoare de înscris autentic, va conţine prevederi de înscriere a ipotecii la AEGRM de către finanţator. În cazul executării garanţiei de stat, sumele rezultate se vor distribui între finanţator şi stat, proporţional cu procentul de garantare.

– Art 7 a fost abrogat deoarece  finanţatorii Programului  sunt atât instituţii de credit cât şi instituţii financiare nebancare iar prevederile articolului 7 s-ar aplica doar în cazul institutiilor de credit participante în Program ceea ce ar crea o discriminare între instituțiile finanțatoare în Program.

Distribuie prin: