MODULUL 4 – NEDISCRIMINAREA – versiunea în limba engleză și traducerea în limba română.

MODULUL 4 – NEDISCRIMINAREA – versiunea în limba engleză și traducerea în limba română.

23 iunie 2017

NOTICE:

The Centre for Judicial Cooperation was created in December 2011, within the European University Institute, for the purpose of establishing a space of collaboration and exchange of knowledge between legal practitioners and the academic community on a variety of EU law related topics. The CJC engages both professional groups to participate in differentiated activities ranging from workshops and conferences to pure research and policy endeavours. In order to disseminate the results of its work, the Centre publishes Working Papers and Distinguished Lectures, thus engaging in open discussions with the judicial and academic communities. The transnational and diverse blend of the CJC activities makes sure that dialogue between authors, judges and practitioners is constantly put into place, allowing for improvement of research and its outputs related to judicial dialogue

This text may be downloaded only for personal research purposes. Any additional reproduction for other purposes, whether in hard copies or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), the title, the year and the publisher, and url of the originally published document, where available.

Views expressed in this publication reflect the opinion of individual authors and not those of the European University Institute

MODULE 4 – NON-DISCRIMINATION – english version


INFORMARE

ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS este un proiect finanțat de UE, sub coordonarea Centrului de cooperare judiciară din cadrul Institutului European Universitar, și beneficiază de implicarea a 7 instituții academice (și anume, Universitatea Uppsala, Universitatea din Parma, Universitatea din Amsterdam, Universitatea din Ljubjana, Universitatea din Pompeu Fabra, Colegiul European, și Centrul European Inter-universitar), o asociație la nivel european a judecătorilor (și anume Asociația Judecătorilor Europeni în drept Administrativ), și 9 instituții naționale care au în competență pregătirea judecătorilor și avocaților (și anume, Academia Judiciară Croată, Școala Italiană de Magistratură, Institutul Național al Magistraturii – România, Curtea Supremă din Estonia, Școala Națională Poloneză pentru sistemul judiciar și pentru procuratura publică, Centrul Sloven de Pregătire Judiciară, Consiliul General Spaniol pentru sistemul judiciar și Uniunea Naţională a Barourilor din România).

ACTIONES este un proiect de doi ani începând din luna noiembrie 2015 până în luna octombrie 2017.

Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Centrul de Cooperare Judiciară (CJC) a fost creat în decembrie 2011, în cadrul Institutului Universitar European, în scopul stabilirii unui spațiu de colaborare și schimb de cunoștințe între practicienii din domeniul dreptului și comunitatea academică cu privire la diverse subiecte legate de legislația UE. CJC încurajează ambele grupuri profesionale să participe la activități diferențiate, de la ateliere și conferințe până la cercetare și demersuri privind crearea de politici. În scopul difuzării rezultatelor activității sale, Centrul publică lucrări și prezentări, implicându-se astfel în discuții deschise cu comunitățile judiciare și academice. Amestecul transnațional și diversificat al activităților CJC face ca dialogul dintre autori, judecători și practicieni să fie pus în mod constant în practică, permițând îmbunătățirea cercetării și a rezultatelor sale legate de dialogul judiciar.

Acest text poate fi descărcat numai în scopuri de cercetare personale. Orice reproducere suplimentară în alte scopuri, fie în format tipărit, fie în format electronic, necesită consimțământul autorului (autorilor), editorului (editorilor). Dacă este citat sau sunt făcute referințe la acesta, ar trebui să se facă mențiune cu privire la numele complet al autorului (autorilor), al titlului, al anului și al editorului și al paginii de internet unde documentul a fost publicat inițial, dacă este disponibil.

Opiniile exprimate în această publicație reflectă opinia autorilor individuali și nu cele ale Institutului Universitar European

MODULUL 4 – NEDISCRIMINAREA – traducerea în limba română


Distribuie prin: