NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE – Notificare nr. 34779 (cod de înregistrare electronică a notificării 350793390167)

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE – Notificare nr. 34779 (cod de înregistrare electronică a notificării 350793390167)

22 iunie 2015

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

1. utilizarea sistemului IMI prin care se dau informaţii privind avocaţii români care vor să se înscrie în barouri din ţările parte ale sistemului (state membre UE, ale Spaţiului Economic European şi Elveţia);

2. emiterea legitimatiei tip card pentru avocati sub licenţa Consiliului Barourilor Europene – CCBE şi transmiterea către acesta, anual, a numărului de legitimaţii emise însoţit de date privind numele, prenumele şi baroul din care provine avocatul;

3. acordarea avizului conform privind atestarea calificării de avocat pentru înscrierea unui avocat străin într-un barou din România.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru analizarea şi rezolvarea cererilor dumneavoastră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării acestora.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

– avocaţi;

– membrii Comisiei Permanente a UNBR şi ai Consiliului UNBR;

– Consiliul Barourilor Europene – CCBE

– organismele profesionale ale avocaţilor şi ministerele de justiţie din ţările parte la sistemul IMI.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul UNBR Bucureşti, Sector 5, Splaiul Independenţei nr. 5, tel: 021/313.48.75; 021/316.07.39; fax: 021/313.48.80 sau pe email: unbr@unbr.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în statele din Uniunea Europeană şi Zona Economică Europeană şi Elveţia, pentru:

1. a se răspunde la solicitarea în organismelor responsabile din statelor membre ale sistemului IMI privind informaţii despre avocaţii români care vor să se înscrie în barouri din ţările parte ale sistemului şi pebntru;

2. emiterea legitimatiei tip card pentru avocati sub licenţa Consiliului Barourilor Europene – CCBE şi transmiterea către acesta, anual, a numărului de legitimaţii emise însoţit de date privind numele, prenumele şi baroul din care provine avocatul;

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

 

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Distribuie prin: