Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, din 3-4 septembrie 2015

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, din 3-4 septembrie 2015

31 august 2015

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. va avea loc în zilele de joi, 03 septembrie 2015 și vineri, 04, septembrie 2015, la Eforie Nord.

În cadrul ședinței vor fi dezbătute aspecte incluse în următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 03 iulie 2015.
2. Măsuri organizatorice privind examenul de primire în profesia de avocat-septembrie 2015
3. Prezentarea rezultatelor proiectului privind Avizul nr. (2013) 16 privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE-GT). Evaluarea efectelor proiectului. Perspectiva inițierii și realizării unui Proiect de conlucrare între judecători, procurori și avocați (analiza propunerilor înaintate de judecător dr. Aida Popa, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni).
4. Prezentarea stadiului proiectului de modificarea a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
5. Măsuri necesare pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice.
6. Discutarea efectelor și măsurilor ce ar trebui implementate ca urmare a dispozițiilor din Legea nr.187/2015 de aprobarea a OUG nr.6/2015, relativ la criteriile de calificarea activității de avocat, din punct de vedere  fiscal, ca activitate independentă.
7. Prezentarea execuției bugetare pentru semestrul I/2015 și aprobarea Bugetului INPPA  pentru anul 2015.
8. Programa de pregătire profesională continuă pentru perioada 2015-2019 (Proiect)
9. Proiectul privind pregătirea profesională continuă prin conlucrarea dintre barouri și centrele INPPA în sistem intranet.
10. Obiective de politică profesională imediată rezultate din hotărârile Congresului avocaților 2015, în calitate de organ suprem de conducere a profesiei. Politici profesionale pe termen scurt și mediu.
11. Propunerile CAA privind extinderea informatizării sistemului CAA. Informare privind efectele previzibile ale modificării proporțiilor dintre sumele alocate fondurilor CAA (85% – 15%), potrivit propunerilor înaintate Consiliului UNBR. Propuneri de modificare a reglementărilor infraparlamentare privind sistemul CAA (referent domnul Vicepreședinte al CAA, av. Despa Aurel).
12. Măsuri organizatorice pentru sărbătorirea Zilei  Avocatului European 2015.
13. Proiectul privind constituirea Grupului de lucru al Consiliului UNBR  privind „Evoluția profesiei de avocat în perspectivă”, constituit din cei mai tineri membri ai Consiliilor Barourilor din Romania.
14. Analiza organigramei UNBR și a INPPA Central, în raport de bugetul acestora.
15. Lucrări curente.
16. Diverse.

La ședință sunt invitați să participe Președintele de onoare al U.N.B.R., av. Călin-Andrei Zamfirescu, decanul Baroului Constanța, Președintele și Vicepreședintele CAA.

În ziua de vineri 04 septembrie 2015, începând cu ora 16,00, la ședință sunt invitați Decanii Barourilor de la sediul centrelor teritoriale ale INPPA și Directorii centrelor INPPA.

Distribuie prin: