Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din zilele de 19 – 20 ianuarie 2018

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din zilele de 19 – 20 ianuarie 2018

19 ianuarie 2018

În perioada 19 – 20 ianuarie 2018 are loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 08 decembrie 2017.
 2. Conlucrarea instituțională la nivel național și cu celelalte profesii juridice din România în 2018. Stabilirea agendei de lucru (Propuneri de proiecte de conlucrare).
 3. Priorități ale profesiei de avocat în anul 2018. Agenda profesiei – Propuneri pe care membrii Comisiei Permanente le-au primit de la barourile pe care le coordonează din punct de vedere teritorial, ale coordonatorilor departamentelor organizate la nivelul UNBR, ale conducerii executive a Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), Comisiei Centrale de Disciplină (CCD) și ale Serviciul Contabilitate din cadrul Departamentului Economico-Financiar și Administrativ al UNBR. Acțiuni inițiate în cadrul Proiectului național privind aniversarea Centenarului Marii Uniri de către profesia de avocat din România (analiza informărilor adresate de membrii Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017, cu modificările și completările ulterioare).
 4. Măsuri organizatorice privind pregătirea Congresului avocaților – aprilie 2018.
 5. Măsuri organizatorice privind Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA – (materialele de lucru vor fi transmise prin grija vicepreședintelui UNBR, av. Traian Briciu, Director INPPA).
 6. Priorități privind îmbunătățirea activității în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților – CAA – (materiale de lucru vor fi comunicate prin grija Președintelui CAA, av. Florin Petroșel).
 7. Organizarea examenului privind verificarea cunoștințelor de drept românesc și de limbă română potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. B din Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat (Sesiunea mai 2018).
 8. Stadiul punerii în aplicare a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 262/17.06.2017 (Examinarea realizării obiectivelor ce revin fiecărui departament al UNBR, atașată).
 9. Lucrări curente.
 10. Diverse.

Pentru prima parte a ședinței au confirmat participarea reprezentanții următoarelor instituții și autorități din lumea juridică românească:

 • Consiliul Superior al Magistraturii
 • Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului României
 • Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților
 • Ministerul Justiției
 • Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 • Institutul Național al Magistraturii
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România
 • Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România.

Distribuie prin: