Ordinul ministrului justiţiei nr. 4306/C/17.12.2012

Ordinul ministrului justiţiei nr. 4306/C/17.12.2012

17 decembrie 2012

Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 4306/C/17.12.2012 s-a dispus reînnoirea autorizaţiei pentru operatorul Uniunea Naţională a Barourilor din România, pentru o durată de trei ani, începând cu 21.12.2012.


Contractul de agent care urmeaza a fi încheiat intre operatorul UNBR si agenţii împuterniciţi pentru înscrierea formularelor de aviz în AEGRM este disponibil AICI !  (Actualizat la 28 septembrie 2012)


În vederea reautorizării UNBR ca operator al AEGRM și exprimării acordului Autorității de Supraveghere – Ministerul Justiției pentru agenții împuterniciți de operatorul UNBR, vă rugăm ca, până la data de 12 octombrie 2012, să transmiteți la sediul UNBR, direct sau cu poșta, trei exemplare ale dosarului de reautorizare. Primul, destinat Autorității de Supraveghere trebuie să cuprindă, printre celelalte înscrisuri solicitate, certificatele/extrasele eliberate de autorități în original. Toate copiile din dosare vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătura și ștampila formei de exercitare a profesiei care solicită împuternicirea. Înscrisurile vor fi depuse în dosare-șină (fără capse sau folii protectoare), în ordinea arătată în lista documentelor solicitate pentru împuternicirea agenților, reactualizată.

Recomandăm ca solicitarea certificatelor de cazier fiscal, de atestare fiscală și a celui emis de direcția impozite și taxe locale să se facă astfel încât data eliberării acestora să fie în intervalul 1-10 octombrie 2012.
Varianta actualizată a noului contract de agent va fi publicată pe pagina de internet și va fi transmisă cu poșta electronică în zilele urmatoare.

Distribuie prin: