Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3593/C din 23.12.2009

Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3593/C din 23.12.2009

23 decembrie 2009

Publicăm ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3593/C din 23.12.2009, împreună cu anexa cuprinzând birourile teritoriale ale operatorului (formele de exercitare a profesiei de avocat, împuternicite de operatorul U.N.B.R. şi care au primit acordul Autorităţii de Supraveghere a A.E.G.R.M.– Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti).