Ordinul ministrului justitiţiei nr. 2.034/C din 10 octombrie 2011

Ordinul ministrului justitiţiei nr. 2.034/C din 10 octombrie 2011

10 octombrie 2011

Ataşăm Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011, în care a fost publicat Ordinul ministrului justitiţiei nr. 2.034/C din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
Potrivit art. 6 alin. (2) din actul administrativ normativ amintit, dispoziţiile sale intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.
Dupa cum se arată în site-urile http://www.co.romarhiva.ro/ şi http://www.mj.romarhiva.ro/, până la data intrării în vigoare a noului ordin, se vor folosi vechile formulare şi aplicaţia software actuală. Data exactă de la care se vor utiliza noile formulare şi de la care se va înlocui aplicaţia software va fi anunţată în timp util (cu cel puţin 2 zile înainte) pe site-urile Arhivei.

Distribuie prin: