● Parlamentul European a adoptat Rezoluţia privind programele de supraveghere NSA din Statele Unite şi ale autorităţilor de resort din diferite State Membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni.

● Parlamentul European a adoptat Rezoluţia privind programele de supraveghere NSA din Statele Unite şi ale autorităţilor de resort din diferite State Membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni.

14 martie 2014

În data de 12 martie 2013, Parlamentul European a adoptat Rezoluţia privind  programele de supraveghere NSA din Statele Unite şi ale autorităţilor de resort din diferite State Membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni.

Rezultatul, din punctul de vedere al profesiei de avocat este unul deosebit de pozitiv, amendamentele propuse şi convenite de membrii Consiliului Barourilor Europene fiind incluse în Rezoluţie.

Astfel, „văzând îngrijorarea provocată de dezvăluirile din luna iunie 2013 privind, între altele, subminarea libertăţii presei şi a comunicărilor făcute de membrii unor profesii care beneficiază de privilegiul confidenţialităţii”, incluzând aici avocaţii şi medicii,  având în vedere că în toate statele membre legea protejează informaţiile comunicate în regim de încredere între avocaţi şi clienţii acestora, recunoscute de Curtea Europeană de Justiţie (Cauza C – 155/79 AM&S Europe Limited vs. Comisia Comunităţilor Europene), Parlamentul European consideră crucială garantarea privilegiului confidenţialităţii în favoarea avocaţilor, jurnaliștilor, medicilor şi a altor profesii reglementate, împotriva activităţilor de supraveghere în masă şi subliniază, în special, faptul că nesiguranţa  comunicărilor dintre avocaţi şi clienţii acestora poate influenţa în mod negativ dreptul la apărare şi la un proces echitabil al cetăţenilor europeni.

Totodată, Parlamentul European a decis să lanseze un “Habeas corpus digital European, în scopul de a protejării drepturilor fundamentale într-o eră digitală”, a cărui aplicare în practică presupune, între altele “protecţia statului de drept şi a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni, a dreptului publicului de a primi informaţii şi de a garanta confidențialitatea profesională”, aici fiind incluse şi raporturile dintre avocaţi şi clienţii acestora.

Distribuie prin: