Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Pentru clarificări privind problematica accesului la justiție, astfel cum aceasta s-a configurat de Congresul avocatilor 2017 cu tema ”Accesul la justiție din perspectiva profesiei de avocat” dăm publicității Decizia nr. 560/2018 a Curții Constituționale a României publicată în Monitorul Oficial nr. 957/13.11.2018 cu referire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

Pentru clarificări privind problematica accesului la justiție, astfel cum aceasta s-a configurat de Congresul avocatilor 2017 cu tema ”Accesul la justiție din perspectiva profesiei de avocat” dăm publicității Decizia nr. 560/2018 a Curții Constituționale a României publicată în Monitorul Oficial nr. 957/13.11.2018 cu referire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

15 noiembrie 2018

Publicăm Decizia nr. 560/2018 a Curții Constituționale a României publicată în Monitorul Oficial nr. 957/13.11.2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (11) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 10 [cu referire la art. 43 alin. (21) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 16 [cu referire la partea introductivă a alin. (1) al art. 601 din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) și (4) din Legea nr. 192/2006] și ale art. I pct. 21 [cu referire la art. 76 din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.


Download DOCX / PDF