Președintele UNBR informează Corpul avocaților cu privire la agenda activității organelor colegiale de conducere a profesiei, imediat după terminarea vacanței judecătorești

Președintele UNBR informează Corpul avocaților cu privire la agenda activității organelor colegiale de conducere a profesiei, imediat după terminarea vacanței judecătorești

29 august 2016

În zilele de 2 – 4 septembrie 2016 se vor desfășura la București ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) și ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România care vor analiza și vor aproba măsurile organizatorice ce se impun privind examenul de primire în profesia de avocat care se va desfășura la 12 septembrie 2016, potrivit Regulamentului de examen dat publicității în termenul prevăzut de reglementările în materie, publicat pe site-ul www.unbr.ro

Organele de conducere ale profesiei vor analiza și proiectele privind:

  • Pregătirea profesională continuă în 2017;
  • Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină din cadrul UNBR (analiză, dezbatere, propuneri, avizare în vederea organizării unui atelier de lucru în care vor fi implicați președinții comisiilor de disciplină ale barourilor, pentru definitivarea proiectului);
  • Regulamentul-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor. Regulamentul – cadru va fi dezbătut și aprobat în raport de concluziile Consfătuirii de lucru a responsabililor serviciilor de asistență judiciară din cadrul barourilor care s-a desfășurat în perioada 11-12 martie 2016, la Roman, de propunerile înaintate Departamentului de coordonare a asistenței judiciare din cadrul UNBR de către grupurile de lucru constituite la consfătuirea evocată mai sus și de propunerile înaintate de barouri pentru perfecționarea Proiectului de regulament transmis consiliilor barourilor pentru dezbateri și propuneri formulate de avocați, până cel mai târziu la 15 august 2016.

Se vor analiza măsurile luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, măsurile luate pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Consiliul UNBR din 4 – 5 iunie 2016 privind îmbunătățirea sistemului asistenței judiciare, demersurile întreprinse pentru punerea în aplicare a pregătirii profesionale impuse de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, conform hotărârilor adoptate de Consiliul UNBR din 4 – 5 iunie 2016 și stadiul realizării obiectivelor de politică profesională inițiate și aprobate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 7 din 05 septembrie 2015.

Distribuie prin: