Prin modificarea Legii avocaturii nu se instituie o superimunitate a avocaților – Avocat Lucian Săuleanu, Decanul Baroului Dolj

Prin modificarea Legii avocaturii nu se instituie o superimunitate a avocaților

În mod cu totul greșit se speculează că, prin ultima modificare și completarea Legii nr. 51/1995 s-ar institui anumite „imunități” pentru avocați, în condițiile în care, în fapt, dispozițiile respective sunt menite să protejeze drepturile și libertățile cetățenilor români. Nu s-a dorit o informare, ci s-au exprimat opinii menite să distorsioneze rolul acestor dispoziții legale, o interpretare al cărei unic scop este să afecteze imaginea avocaților cu efect direct asupra dreptului la apărare al cetățenilor români.

Două sunt articolele care ar fi condus la această interpretare; pe de o parte, exceptarea de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării a comunicărilor dintre avocat și clientul său sau a consemnările avocatului privind apărarea clientului său, iar, pe de altă parte, protejarea raportului dintre avocat și clientul său în sensul că nu poate forma obiectul supravegherii tehnice, decât în cazul în care există date sau indicii că avocatul săvârșește sau pregătește săvârșirea unei infracțiuni.

Așadar, ambele modificări vin să protejeze nu pe avocat, ci pe client, cetățeanul român, care are dreptul la apărare; acest drept trebuie să fie unul efectiv și să nu fie permisă intromisiunea statului în relația avocat-client. Prin urmare, modificarea întărește secretul profesional și confidențialitatea relației avocat-client, garanții menite să asigure dreptul fundamental la un proces echitabil.

Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României cu privire la aceste modificări, așa încât opiniile exprimate în mass-media reprezintă o încercare de manipularea opiniei publice,odată ce articolele ultimelor zile mențin titlurile din trecut privind „superimunitățile”, cu toate că se recunoaște în conținutul lor că modificarea actuală este diferită de varianta inițială. Or, în condițiile date, numai titlul pare a fi mesajul care rămâne în conștiința publicului.

Actul normativ nici măcar nu a reglementat posibilitatea participării decanului baroului la percheziția sediului profesional al unui avocat, ci a instituit obligații suplimentare în sarcina avocaților sau a incriminat, cu titlu de exemplu,divulgarea de către avocat a unei informații confidențiale din sfera privată a clientului sau care privește un secret operațional sau comercial,stabilind o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Secretul profesional al avocatului este o garanție a statului de drept, menită să asigure un echilibru în interacțiunea cu instituțiile publice. Nu este nici imunitate, nici impunitate.


Preluare de pe site-ul Jurnalul Olteniei, cu acordul domnului avocat Lucian Săuleanu
Decanul Baroului Dolj