Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

30 septembrie 2014

 

noutati

noutati

  • Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

Ordinul MFP nr. 1154 din  01 Septembrie 2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice ( publicat în Monitorul Oficial nr. 0646 din 2.09. 2014)

Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la propria situaţie fiscală, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, oferit de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Serviciul este gratuit şi funcţionează 24 din 24 de ore, fiind  disponibil începând  data de 15 septembrie 2014 pentru persoanele fizice din Bucureşti şi Ilfov, urmând ca ulterior să se dezvolte la nivel naţional.

Persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001) sau prin credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spaţiul privat virtual” pentru perioada septembrie-decembrie, în care se va aplica proiectul pilot:

A) documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului

  • Automat

Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;

  • La cererea contribuabilului

1. „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”,

2. „Foaie de vărsământ”;

3. „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”;

B) documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal

1. cerere privind „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”;

2. cerere privind ,,Foaie de vărsământ”;

3. cerere privind ,Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”;

În cazul comunicării prin „Spaţiul privat virtual” a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal în executarea legii, precum şi a documentelor sau actelor emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului în „Spaţiul privat virtual”.  De subliniat că în situaţia în care persoana fizică renunţă la „Spaţiul privat virtual” documentele mai sus menţionate se consideră, de asemenea, comunicate în termen de 15 zile, întrucât persoana fizică îşi păstrează dreptul de acces la „Spaţiul privat virtual” pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare. Totodată de la data renunţării persoana fizică nu mai poate transmite noi documente iar organul fiscal nu mai poate pune la dispoziţia persoanei fizice noi documente.

Distribuie prin: