Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Propunere de modificare a Statutului profesiei de avocat – av. consilier Ionel Hasotti

Propunere de modificare a Statutului profesiei de avocat – av. consilier Ionel Hasotti

12 decembrie 2018

”Consider ca se impune modificarea Statutului Profesiei de Avocat cu privire la numarul vicepresedintilor UNBR in sensul ca, in aceeasi componenenta numerica (15) sa fie 14 vicepresedinti (in concret, toti membrii Comisiei Permanente, cu exceptia Presedintelui).

Un asemenea format al Comisiei Permanente nu ar face decat sa consfinteasca statutar ceea ce deja exista la nivel de executie. Reamintesc faptul ca la debutul fiecarui mandat al Comisiei Permanente, fiecarui membru i s-a repartizat geografic coordonarea, comunicarea si colaborarea dintre barourile aflate pe raza unei Curti de Apel.”

Av. Ionel Hasotti


Download DOCX / PDF