Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Propuneri privind modificarea / completarea Legii nr. 51/1995 primite la UNBR de la domnul avocat consilier Mihnea Stoica, prodecan al Baroului București

Propuneri privind modificarea / completarea Legii nr. 51/1995 primite la UNBR de la domnul avocat consilier Mihnea Stoica, prodecan al Baroului București

25 octombrie 2018

Propuneri privind modificarea/completarea Legii nr. 51/1995 primite la UNBR de la domnul avocat consilier Mihnea Stoica, prodecan al Baroului București