Publicăm adresa de răspuns a Ministerului Justiției nr. 6/93102/104539/25.01.2018 prin care informează că s-a dat curs solicitării UNBR privind comunicarea către instanţele de judecată, prin intermediul Curţilor de Apel în circumscripţia cărora funcţionează, atât a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, cât şi a Hotărârii nr.180/2016 a U.N.B.R. prin care a fost aprobat Regulamentul-Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară.

Publicăm adresa de răspuns a Ministerului Justiției nr. 6/93102/104539/25.01.2018 prin care informează că s-a dat curs solicitării UNBR privind comunicarea către instanţele de judecată, prin intermediul Curţilor de Apel în circumscripţia cărora funcţionează, atât a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, cât şi a Hotărârii nr.180/2016 a U.N.B.R. prin care a fost aprobat Regulamentul-Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară.

1 februarie 2018

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Nr. 6/93102/104539/25.01.2018

Înregistrare la UNBR: 57-DCAJ-2016 / 30.01.2018

Către: Domnul Av. Dr. Petruţ Ciobanu
Vicepreşedinte Coordonator DCAJ – UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Str. Splaiul Independenţei nr.5, Sector 5 Bucureşti

Stimate Domnule Vicepreşedinte,

Având în vedere discuţiile avute în data de 04.12.2017 la sediul Ministerului Justiţiei cu dl. Secretar de Stat Nicolae Liviu Popa, precum şi adresa înregistrată sub nr.10453912017, vă aducem la cunoştinţă faptul că am dat curs solicitării dumneavoastră privind comunicarea către instanţele de judecată, prin intermediul Curţilor de Apel în circumscripţia cărora funcţionează, atât a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, cât şi a Hotărârii nr.180/2016 a U.N.B.R. prin care a fost aprobat Regulamentul-Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară.

Pentru aspectele solicitate de dumneavoastră cu privire la reluarea procedurilor de completare a protocolului existent, prin introducerea Ministerului Public ca parte, urmează să facem o analiză a cadrului legislativ la nivelul Ministerului Justiţiei, iar rezultatul acestei analize să va fie adus la cunoştinţă.

Faţă de cele de mai sus, vă transmitem adresa înaintată Curţilor de Apel (fără anexe), asigurându-vă, încă odată, de preocuparea permanentă manifestată de Ministerul Justiţiei în legătură cu modul de acordare a asistenţei judiciare din oficiu, ca parte componentă a garantării dreptului la apărare a persoanelor aflate în situaţii dificile.

Cu stimă,
Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader
Ministrul Justiției

Distribuie prin: