Publicăm adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 106810/19.02.2020, inregistrata la UNBR la nr. 70-AUT-2020 din 24 februarie 2020 privind obligația depunerii, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Publicăm adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 106810/19.02.2020, inregistrata la UNBR la nr. 70-AUT-2020 din 24 februarie 2020 privind obligația depunerii, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

24 februarie 2020

Publicăm adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 106810/19.02.2020, înregistrată la UNBR la nr. 70-AUT-2020 din 24 februarie 2020 privind obligația depunerii, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Adresa susmenționată a fost transmisă tuturor barourilor membre UNBR cu solicitarea de a fi adusă la cunoștința tuturor avocaților din baroul respectiv.

Mai jos, prezentăm un scurt extras din adresa susmenționată:

În virtutea bunelor relaţii pe care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului le are cu organizaţia pe care o conduceţi şi ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Distribuie prin: