Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm cererea domnului avocat Niculeasa Irinel Madalin din Baroul București privind modificarea legislației aplicabile I.N.P.P.A.

Publicăm cererea domnului avocat Niculeasa Irinel Madalin din Baroul București privind modificarea legislației aplicabile I.N.P.P.A.

18 octombrie 2018

Publicăm cererea domnului avocat Niculeasa Irinel Madalin din Baroul București privind modificarea legislației aplicabile în vederea modificării formei efective de funcționare a I.N.P.P.A. și actualizarea Programei I.N.P.P.A.