Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Publicăm „GHIDUL DE BUNE PRACTICI privind principalele obligații ale avocaților conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)””.

Convocarea ședinței Comisiei Permanente a UNBR: Publicăm Decizia nr. 01-DP-2017 din 10 ianuarie 2017 a Președintelui UNBR prin care se convoacă ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru zilele de vineri, 20 ianuarie 2017, orele 14,00 – 19,00 și sâmbătă, 21 ianuarie 2017, orele 09,00 – 13,00 la București

Convocarea ședinței Comisiei Permanente a UNBR: Publicăm Decizia nr. 01-DP-2017 din 10 ianuarie 2017 a Președintelui UNBR prin care se convoacă ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru zilele de vineri, 20 ianuarie 2017, orele 14,00 – 19,00 și sâmbătă, 21 ianuarie 2017, orele 09,00 – 13,00 la București

16 ianuarie 2017

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE

Se convoacă ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) pentru zilele de vineri, 20 ianuarie 2017, orele 14,00 – 19,00 și sâmbătă, 21 ianuarie 2017, orele 09,00 – 13,00 la Hotel Intercontinental București, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 16  decembrie 2016.
2.    Priorități ale profesiei de avocat în anul 2017. Agenda profesiei stabilită pe baza propunerilor pe care membrii Comisiei Permanente a UNBR le-au primit de la Barouri și pe baza propunerilor coordonatorilor Departamentelor organizate la nivelul UNBR.
3.    Realități și perspective privind conlucrarea dintre Barouri și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) privind activitatea de formare profesională continuă în 2017. Conlucrarea dintre Barouri, Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a UNBR și INPPA în realizarea activităților de perfecționare a pregătirii profesionale a avocaților, la nivelul barourilor de pe raza aceleiași curți de apel sau de pe raza unor curți de apel limitrofe (cu participarea, în calitate de invitați, a membrilor Consiliului de conducere al INPPA, care nu sunt membri ai Comisiei Permanente a UNBR).
4.    Punerea în aplicare a măsurilor stabilite în Consiliul UNBR privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) (informare prezentată de Președintele CAA).
5.    Măsuri organizatorice privind pregătirea Congresului avocaților – martie 2017.   Organizarea Congresului avocaților cu temă sau organizarea unei Conferințe naționale a avocaților cu tematică prestabilită? Stadiul pregătirii Proiectului propus în ședința din 16 decembrie 2016. Desemnarea Grupului de lucru al Comisiei Permanente care va pregăti Congresul avocaților 2017.
6.    Organizarea examenului privind verificarea cunoștințelor de drept românesc și de limbă română potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. B din Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat (Sesiunea aprilie 2017).
7.    Stadiul proiectului privind desfășurarea activității Consiliului UNBR între ședințele acestuia în grupuri de lucru. Măsuri organizatorice pe baza propunerilor membrilor Comisiei Permanente a UNBR.
8.    Conlucrarea cu alte profesii juridice în realizarea activităților profesionale.
9.    Fiscalizarea profesiei. Realități, perspective.
10.    Proiectul „Avocatura în România. Perspective 2025 – 2030”. (Amânat în ședința din 16 decembrie 2016).
11.    Conlucrarea UNBR cu barouri sau uniuni naționale ale avocaților din alte țări europene. (Pregătirea vizitei în România a Președintelui Baroului Federal din Germania și a Conferinței organizate în România de Asociația avocaților din Germania).
12.    Stadiul Proiectelor amânate în ședința Consiliului UNBR din 16 – 17 decembrie 2016.
13.    Lucrări curente.
14.    Diverse.
Invitați: Președintele de onoare al UNBR, av. Călin-Andrei Zamfirescu conform art. 86/1 din Statutul profesiei de avocat, membrii Consiliului de Conducere al INPPA (pct.4 și pct.6 ale ordinii de zi) și Președintele și vicepreședintele CAA (pct.3 și pct.5  ale ordinii de zi).

*

Astfel cum s-a procedat în fiecare an, la prima ședință a Comisiei Permanente au fost invitați pentru analiza pct.2 pe ordinea de zi:

– domnul Florin IORDACHE, Ministrul Justiției
– domnul Șerban NICOLAE, Președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României
– domnul Eugen NICOLICEA, Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților
– doamna Iulia Cristina TARCEA, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
– domnul Augustin LAZAR, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
– doamna Mariana GHENA, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii
– domnul Cristian BAN, Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii
– doamna Ana Maria GAROFIL, Directorul Institutului Național al Magistraturii

*

    Nr. 01-DP-2017 din 10 ianuarie 2017

PREȘEDINTELE UNBR