Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm Decizia nr. 367/6 decembrie 2018 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) – Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) privind stabilirea cotei cuvenite operatorului U.N.B.R.- R.N.P.M.

Publicăm Decizia nr. 367/6 decembrie 2018 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) – Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) privind stabilirea cotei cuvenite operatorului U.N.B.R.- R.N.P.M.

18 decembrie 2018

Publicăm Decizia nr. 367/6 decembrie 2018 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) – Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) privind stabilirea cotei cuvenite operatorului U.N.B.R.- R.N.P.M., potrivit contractului de agent, la 15% (TVA inclus) din prețurile (tarifele) percepute pentru serviciile de înscriere a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară și de fiducie în R.N.P.M., de verificare în R.N.P.M. și de eliberare a copiilor certificate de pe înregistrările efectuate și, pe de altă parte, includerea în programul de pregătire profesională continuă a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) a unui modul de formare profesională a agenților operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M., care va fi urmat obligatoriu de agenții operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M. și, la cerere, de alți avocați interesați.