Publicăm Deciziile Președintelui UNBR nr. 19-DP-2019 și nr. 20-DP-2019 prin care se convoacă ședințele Comisiei Permanente a UNBR pentru vineri, 22 martie 2019, orele 14,00 – 18,00 și a Consiliului UNBR pentru sâmbătă, 23 martie 2019 orele 09,00.

Publicăm Deciziile Președintelui UNBR nr. 19-DP-2019 și nr. 20-DP-2019 prin care se convoacă ședințele Comisiei Permanente a UNBR pentru vineri, 22 martie 2019, orele 14,00 – 18,00 și a Consiliului UNBR pentru sâmbătă, 23 martie 2019 orele 09,00.

12 martie 2019

Publicăm Decizia nr. 19-DP-2019 din 11 martie 2019 prin care se convoacă ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru vineri, 22 martie 2019, orele 14,00 – 18,00 și Decizia nr. 20-DP-2019 din 11 martie 2019 prin care se convoacă ședința Consiliului UNBR pentru sâmbătă, 23 martie 2019, orele 09,00.

Materiale de lucru transmise împreună cu deciziile susmenționate:

Proiect de Hotărâre a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a U.N.B.R. și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R;

Proiect de Hotărâre a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea modelului ”buletinului de vot” și a modelului ”ștampilei de control” privind alegerile organelor profesiei de avocat la nivel național;

Proiect de Hotărâre a Consiliului U.N.B.R. privind privind alegerea vicepreședinților UNBR si a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Permanente a UNBR și a departamentelor sale.

Distribuie prin: