Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm Deciziile Președintelui UNBR nr. 19-DP-2019 și nr. 20-DP-2019 prin care se convoacă ședințele Comisiei Permanente a UNBR pentru vineri, 22 martie 2019, orele 14,00 – 18,00 și a Consiliului UNBR pentru sâmbătă, 23 martie 2019 orele 09,00.

Publicăm Deciziile Președintelui UNBR nr. 19-DP-2019 și nr. 20-DP-2019 prin care se convoacă ședințele Comisiei Permanente a UNBR pentru vineri, 22 martie 2019, orele 14,00 – 18,00 și a Consiliului UNBR pentru sâmbătă, 23 martie 2019 orele 09,00.

12 martie 2019

Publicăm Decizia nr. 19-DP-2019 din 11 martie 2019 prin care se convoacă ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru vineri, 22 martie 2019, orele 14,00 – 18,00 și Decizia nr. 20-DP-2019 din 11 martie 2019 prin care se convoacă ședința Consiliului UNBR pentru sâmbătă, 23 martie 2019, orele 09,00.

Materiale de lucru transmise împreună cu deciziile susmenționate:

Proiect de Hotărâre a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a U.N.B.R. și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R;

Proiect de Hotărâre a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea modelului ”buletinului de vot” și a modelului ”ștampilei de control” privind alegerile organelor profesiei de avocat la nivel național;

Proiect de Hotărâre a Consiliului U.N.B.R. privind privind alegerea vicepreședinților UNBR si a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Permanente a UNBR și a departamentelor sale.