Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm documentul elaborat de Comitetul Economic și Social European intitulat ”Manifestul Profesiilor Liberale din Uniunea Europeană”

Publicăm documentul elaborat de Comitetul Economic și Social European intitulat ”Manifestul Profesiilor Liberale din Uniunea Europeană”

13 aprilie 2018

Publicăm documentul elaborat de Comitetul Economic și Social European intitulat ”Manifestul Profesiilor Liberale din Uniunea Europeană”, transmis de UPLR, document care își propune să evidențieze rolul și importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, precum și necesitatea menținerii reglementării acestora ca garanție a furnizării de servicii profesionale de înaltă calitate clienților, pacienților și consumatorilor.

”Manifestul” evidențiază, totodată, preocuparea Comitetului Economic și Social European de a elabora o definiție clară, coerentă și atotcuprinzătoare a profesiilor liberale, enunțând, în acest sens, criteriile europene necesare definirii conceptului de profesie liberală.


Download DOCX / PDF