Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 323 din 17 februarie 2018 privind Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei de avocat

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 323 din 17 februarie 2018 privind Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei de avocat

23 mai 2018

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 323 din 17 februarie 2018 privind Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei de avocat, constituit prin Decizia Comisiei Permanente nr.100/29.01.2016 și extins de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 60/24.03.2016, reunit cu Grupul de lucru pentru evaluarea impactului legislației fiscale și contabile asupra profesiei de avocat, constituit conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 04/05.09.2015, în compunerea rezultată ca urmare a completării acestuia în ședința Consiliului UNBR din prezenta ședință, dobândește caracter permanent și funcționează cu denumirea „Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor legale privind profesiei de avocat”.