Publicăm materialele comunicate de Consiliul Național Român pentru Refugiați cu privire cu privire la copiii refugiați de facto, aflați în centrele de plasament din România și la modalitatea de organizare și acțiune operativă a Biroului European de Azil

10 martie 2017

Publicăm materialele comunicate de Consiliul Național Român pentru Refugiați și anume:
o primă prezentare ce are ca subiect respectarea interesului superior al copilului, cu privire la copii refugiați de facto, aflați în centrele de plasament din România;
o a doua prezentare cu referire la modalitatea de organizare și acțiune operativă a Biroului European de Azil; avocații care asistă cazuri în domeniul migrației și azilului pot accesa expertiza și rapoartele pe site-ul Biroului European de Azil.

Documente au fost puse la dispoziție în mod oficial de ECRE în cadrul conferințelor internaționale în materie, organizate în Olanda la Leiden în anul 2014 și în Germania la Berlin, în decembrie 2016.