Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Publicăm „GHIDUL DE BUNE PRACTICI privind principalele obligații ale avocaților conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)””.

Publicăm materialele comunicate de Consiliul Național Român pentru Refugiați cu privire cu privire la copiii refugiați de facto, aflați în centrele de plasament din România și la modalitatea de organizare și acțiune operativă a Biroului European de Azil

Publicăm materialele comunicate de Consiliul Național Român pentru Refugiați cu privire cu privire la copiii refugiați de facto, aflați în centrele de plasament din România și la modalitatea de organizare și acțiune operativă a Biroului European de Azil

10 martie 2017

Publicăm materialele comunicate de Consiliul Național Român pentru Refugiați și anume:
o primă prezentare ce are ca subiect respectarea interesului superior al copilului, cu privire la copii refugiați de facto, aflați în centrele de plasament din România;
o a doua prezentare cu referire la modalitatea de organizare și acțiune operativă a Biroului European de Azil; avocații care asistă cazuri în domeniul migrației și azilului pot accesa expertiza și rapoartele pe site-ul Biroului European de Azil.

Documente au fost puse la dispoziție în mod oficial de ECRE în cadrul conferințelor internaționale în materie, organizate în Olanda la Leiden în anul 2014 și în Germania la Berlin, în decembrie 2016.