Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” care transpune dispozițiile Directivei (UE) 2018/958

Publicăm Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” care transpune dispozițiile Directivei (UE) 2018/958

25 martie 2019

Publicăm Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” care se aplică dispozițiilor legale existente ce restricționează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, ori una dintre formele de exercitare a acesteia, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale și activitățile profesionale permise în temeiul unor astfel de titluri, incluse în domeniul de aplicare al Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” transpune dispozițiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173/25 din data de 09.07.2018.


Download:

– Proiectul de lege: PDF

– Expunere de motive: PDF