Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca urmare a adresei UNBR nr. 439-ORG-2018 din data de 13 decembrie 2018, prin a fost înaintat APELUL pentru asigurarea în bune condiţii a apărării, adoptat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, la data de 8 decembrie 2018

Publicăm răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca urmare a adresei UNBR nr. 439-ORG-2018 din data de 13 decembrie 2018, prin a fost înaintat APELUL pentru asigurarea în bune condiţii a apărării, adoptat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, la data de 8 decembrie 2018

31 ianuarie 2019

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 25492/2018 din 29.01.2019) – comunicat tuturor membrilor Consiliului UNBR – ca urmare a adresei UNBR nr. 439-ORG-2018 din data de 13 decembrie 2018, prin a fost înaintat APELUL pentru asigurarea în bune condiţii a apărării, adoptat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, la data de 8 decembrie 2018.