Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm repartizarea pe imobile si săli a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014, se va desfăşura la data de 15 septembrie 2014:

Publicăm repartizarea pe imobile si săli a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014, se va desfăşura la data de 15 septembrie 2014:

13 septembrie 2014

Publicăm repartizarea pe imobile si săli a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014, care se va desfăşura la data de 15 septembrie 2014:

INPPA – structura centrală – Examenul se va desfăşura în două imobile:

A. Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Bucureşti – accesul candidaţilor se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultăţii de Drept)
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

B. Universitatea din Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București:

– Facultatea de Chimie
<< repartizare stagiari >>

– Facultatea de Administratie si Afaceri
<< repartizare stagiari >>

– Facultatea de Psihologie
<< repartizare stagiari >>

– Facultatea de Sociologie
<< repartizare stagiari >>

INPPA – Centrul teritorial Braşov
Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania Braşov – corpul T, Bd. Eroilor, nr. 25, Brașov
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Cluj-Napoca
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, Cluj-Napoca
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Craiova
Facultatea de Drept și Științe Sociale, str. Calea București nr. 107D, Craiova
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Galaţi
Universitatea Danubius din Galaţi, B-dul Galaţi, nr. 3, Galaţi
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Iaşi
Universitatea „Petre Andrei din Iasi”, str. Grigore Ghica Voda nr. 13, Iași
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Timişoara
Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, B-dul Eroilor, Nr. 9A, Timişoara
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>