Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

30 septembrie 2014

 

noutati

noutati

  • Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Ordinul ANAF nr. 2365 din 01 August 2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit (publicat în Monitorul Oficial nr. 0615 din 2014

Ca urmare a modificărilor legislative aduse Codului fiscal în perioada 2011-2013, s-a prevăzut posibilitatea recalculării, în anumite situaţii, a plăţilor anticipate cu titlu de impozit, la solicitarea persoanelor fizice.

Ordinul menţionează situaţiile care pot conduce la recalcularea plăţilor anticipate urmare a solicitării contribuabililor, documentele justificative necesare în susţinerea cererilor depuse, precum şi termenele de soluţionare a cererilor.

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se efectuează de către organul fiscal competent, în următoarele situaţii:

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arenda;

b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură;

c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia potrivit pct.45 din normele metodologice date în aplicarea art.49 din Codul fiscal, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv;

e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.
 

Distribuie prin: