Scrisoare de mulțumire. Uniunea Națională a Barourilor din România mulțumește membrilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României și avocaților senatori, prezenți la dezbaterile comisiei din ziua de 11 decembrie 2018 pentru sprijinul acordat în rezolvarea sesizărilor formulate de barouri și avocați, în legătură cu deposedarea ilegală de telefoane, tablete și laptopuri, a apărătorilor, la parchete și secțiile de poliție.

Scrisoare de mulțumire. Uniunea Națională a Barourilor din România mulțumește membrilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României și avocaților senatori, prezenți la dezbaterile comisiei din ziua de 11 decembrie 2018 pentru sprijinul acordat în rezolvarea sesizărilor formulate de barouri și avocați, în legătură cu deposedarea ilegală de telefoane, tablete și laptopuri, a apărătorilor, la parchete și secțiile de poliție.

17 decembrie 2018

U.N.B.R.
Nr. 436-ORG-2018
Data: 17.12.2018

Către,

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României

În atenția: domnului senator Iancu CARACOTA – Președintele Comisiei

Uniunea Națională a Barourilor din România mulțumește membrilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României și avocaților senatori, prezenți la dezbaterile comisiei din ziua de 11 decembrie 2018 pentru sprijinul acordat în rezolvarea sesizărilor formulate de barouri și avocați, în legătură cu deposedarea ilegală de telefoane, tablete și laptopuri, a apărătorilor, la parchete și secțiile de poliție.

Astfel de situații apar ca o culpabilizare apriorică și generică a avocaților, de neconceput într-un stat de drept, cu efecte negative asupra imaginii justiției, nu numai a avocaturii. Acestea nu au niciun temei legal și constituie o amenințare pentru principiul secretului profesional al avocatului și o încălcare a art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Ne exprimăm convingerea că dialogul dintre Comisia pe care o reprezentați și U.N.B.R. va continua, în beneficiul cetățeanului și al statului de drept.

Cu considerație,
av. dr. Gheorghe Florea
Președintele U.N.B.R.


Download PDF

Distribuie prin: