Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Senatul a adoptat Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Senatul a adoptat Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

30 noiembrie 2015

 

noutati
newsletter_header

  • Senatul a adoptat Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

La data de 2 noiembrie 2015, Senatul a adoptat, cu o largă majoritate de voturi, Propunerea legislativă privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Construcția acestui proiect rămâne bazată pe principiile fundamentale în baza căruia a funcționat și până acum sistemul de pensii și alte drepturi și asigurări sociale ale avocaților, ca entitate autonomă, respectiv:  autonomia, unicitatea, contributivitatea, obligativitatea, egalitatea, interesul public, solidaritatea socială, specializarea contribuțiilor și fondurilor, repartiția, imprescribilitatea, incesibilitatea, descentralizarea flexibilă și transparența decizională.

Proiectul întrunește propunerile strânse pe parcursul a trei ani de consultare a avocaților privind îmbunătățirea sistemului de pensii actual, pentru a ține pasul și cu evoluția legislativă internă și  europeană, cu de predictibilitate și transparență, de asigurare a sustenabilității în raport cu evoluția economică și demografică. De asemenea, s-au propus soluții noi de sprijin pentru  avocații aflați în dificultate familiilor acestora.

Majoritatea acestor aspecte au fost integrate în legislația pensiilor avocaților prin acte normative secundare, care s-au acumulat. De aceea, s-a dovedit necesară integrarea acestora la nivelul legii, actul normativ cu forța cea mai mare, în măsură să determine evoluția legislativă ulterioară.

Sunt reglementate și aspectele referitoare la plafonarea  pensiilor până la un nivel maxim, pentru a fi suportabile de către sistem, egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei cu vârsta standard de pensionare pentru bărbați, respectiv 65 ani, într-un interval de 20 de ani – până în anul 2035. Tot în 20 de ani, respectiv până în 2035 se va egaliza și stagiul complet de cotizare, pentru avocații femei și pentru avocații bărbați.Proiectul adoptat de Senat va fi trimis la Camera Deputaților, care este for decizional.