Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Statutul profesiei de avocat

Statutul profesiei de avocat

9 decembrie 2015

Statutul profesiei de avocat (Varianta consolidată cu modificările și completările survenite până la 25 mai 2017)

Istoric:

– Statutul profesiei de avocat a fost adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898 din 19 decembrie 2011

Ulterior publicării, Statutul profesiei de avocat a fost modificat și completat prin:

Hotărârea nr. 7/2012 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011 (M.Of. nr. 594 din 20 august 2012);
Hotărârea nr. 769/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de  avocat  (M.Of.  nr. 497  din  7  august  2013);
Hotărârea nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea  Consiliului  Uniunii  Naționale  a  Barourilor  din  România nr. 64/2011 (M.Of. nr. 33 din 16 ianuarie 2014);
Hotărârea nr. 1069/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011 (M.Of. nr. 173 din 1 martie 2015);
Hotărârea nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011 (M.Of. nr. 649 din 27 august 2015);
Hotărârea nr. 27/2015 (în procedura de publicare în M.Of., ratificată prin hotărârea Congresului Avocaților nr. 7/25-26.03.2016);
Hotărârea nr. 126/2016 (în procedura de publicare în M.Of., ratificată prin hotărârea Congresului Avocaților nr. 7/23-25.03.2017).