#ViataInInstanta UNBR solicită CSM să ia măsuri ferme pentru protejarea tuturor participanților la actul de justiție împotriva infecției cu Coronavirus

#ViataInInstanta UNBR solicită CSM să ia măsuri ferme pentru protejarea tuturor participanților la actul de justiție împotriva infecției cu Coronavirus

11 martie 2020

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a luat act de măsurile comunicate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin hotărârea CSM, Secția pentru judecători nr. 191 din 10.03.2020, referitor la prevenirea răspândirii la nivel național a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2. Unele măsuri cuprinse în acest act au fost solicitate și de UNBR așa cum am arătat în comunicatul de presă din data de 10 martie.

Măsurile adoptate, precum fixarea de ore pentru fiecare cauza în parte ori cele referitoare la accesul în incinta instanțelor, nu sunt eficiente  în condițiile în care nu se reduce efectiv numărul cauzelor.

Sunt semnalate cazuri de aglomerare la accesul în instanțe, avocații fiind puși în situații înjositoare și periculoase în egală măsură.

Solicităm imperios aplicarea obligatorie și generală a măsurii fixării primului termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 și a preschimbării din oficiu a tuturor termenelor acordate în luna martie 2020 pentru toate cauzele, cu excepția cauzelor urgente în materie civilă și a măsurilor preventive în materie penală.

Această măsură trebuie aplicată de toate instanțele. Caracterul de recomandare denotă lipsă de unitate la nivelul sistemului judiciar, generează confuzie atât în rândul justițiabililor, cât și în rândul avocaților și lipsește de eficiență combaterea infecției cu Coronavirus în plan național.

În absența unor măsuri general obligatorii privind reducerea activității instanțelor avocații cât și justițiabilii vor veni la procese. De asemenea, indicațiile pe care unele instanțe le oferă în sensul depunerii unor cereri de judecare în lipsă sunt nu numai ineficiente, dar și percepute negativ de către colegii avocați, în contextul în care este cunoscut că avocații au obligația de apărare completă a drepturilor și intereselor clienților și răspund față de aceștia.

Caracterul prea vag al punctului 2 din Hotărârea CSM, care lasă la aprecierea instanțelor stabilirea cauzelor care vor fi judecate în perioada menționată, determină lipsa de predictibilitate, supraaglomerare în incinta instanțelor și  ineficiența combaterii infecției cu Coronavirus. Solicităm stabilirea clară a noțiunii de „urgență” în materie civilă, iar în materie penală judecata să fie redusă strict la măsurile cu caracter preventiv.

UNBR arată că indiferent de soluțiile care se vor adopta, aplicarea eficientă și aprecierea avocatului ca un partener al justiției reclamă înștiințarea în timp util a UNBR (de către CSM) și barourilor (de către tribunale și curți de apel) despre măsurile adoptate.

Solicitările pe care le facem sunt spre binele tuturor participanților la proces și al funcționării corecte a sistemului de justiție în general, deoarece sunt de natură să confere certitudine în ceea ce privește prezentarea avocaților și a justițiabililor la termene și implicit eficiența măsurilor de combatere a infecției cu Coronavirus prin evitarea supraaglomerării în sălile de judecată și în incinta instanțelor.

Considerăm că măsura de limitare a activității instanțelor reprezintă un act de administrare iar nu unul de judecată, iar natura riscurilor impune adoptarea unei poziții unitare la nivelul sistemului judiciar.


Download fișier DOCX / PDF