Aparatul tehnico-administrativ

Aparatul tehnico-administrativ

Aparatul tehnico-administrativ

Secretariatul general al Consiliului U.N.B.R.

Referent de specialitate – Daniel Cismaru

Departamentul Secretariat, Protocol şi coordonarea serviciilor tehnico-administrative

Şef serviciu secretariat – Maria Munteanu

Secretar – Maria Jianu

Secretar – Cristina Santi

Departamentul Afaceri Europene, Cooperare Internaţională şi Programe

Şef serviciu relaţii internaţionale – Veronica Morecuţ

Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ

Contabil Şef – ec. Daniel Negrea

Economist – Anisoara Zamfir

Economist – Diana Pena

Şef serviciu Ad-tiv / IT – Alexandru Gherasim

Departamentul de Coordonare a Asistenţei Judiciare

Referent – Irena Nedelea

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – A.E.G.R.M.

Director – av. Mircea-Cosmin Breahnă

Distribuie prin: