Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Uniunea Națională a Barourilor din România a solicitat tuturor decanilor Barourilor membre să consulte avocații în legătura cu propunerile de îmbunătățire a legislației constând din cele 4 Noi Coduri!

Uniunea Națională a Barourilor din România a solicitat tuturor decanilor Barourilor membre să consulte avocații în legătura cu propunerile de îmbunătățire a legislației constând din cele 4 Noi Coduri!

9 octombrie 2017

S-a solicitat tuturor decanilor Barourilor să consulte avocații în legătura cu propunerile de îmbunătățire a legislației constând din cele 4 Noi Coduri, cu rugămintea de a le transmite UNBR pentru a fi susținute prin reprezentanții desemnați să participe la lucrările subcomisiilor, fie direct Președintelui Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției.