Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Uniunea Națională a Barourilor din România transmite felicitări domnului avocat Ploșnița Emanoil, noul Președinte ales al Uniunii Avocaților din Republica Moldova!

Uniunea Națională a Barourilor din România transmite felicitări domnului avocat Ploșnița Emanoil, noul Președinte ales al Uniunii Avocaților din Republica Moldova!

9 octombrie 2017

Uniunea Națională a Barourilor din România

Către

Uniunea Avocaților din Republica Moldova
În atenția domnului avocat Ploșnița Emanoil, Președinte

Uniunea Națională a Barourilor din România transmite felicitări domnului avocat Ploșnița Emanoil, noul Președinte ales al Uniunii Avocaților din Republica Moldova!

În numele Corpului avocaților din România, vă dorim putere de muncă pentru ducerea la îndeplinire cu succes a proiectelor propuse, inclusiv a celor ce privesc colaborarea inter-instituțională între Uniunea Națională a Barourilor din România și Uniunea Avocaților din Republica Moldova, potrivit Memorandumului de înțelegere privind cooperarea dintre Uniunea Națională a Barourilor din România şi Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova semnat de cele două instituții la 17 noiembrie 2012 și înțelegerilor convenite la întâlnirea bilaterală între reprezentanții conducerilor profesiei de avocat din România și Republica Moldova care a avut loc la Mălini în județul Suceava în perioada 14-16 octombrie 2016.

Ne manifestăm încrederea că proiectele propuse privind relațiile de conlucrare directe ce urmează a fi stabilite între barourile din Republica Moldova şi barourile de pe raza Curților de Apel Suceava, Iași, Bacău și Galați se vor dezvolta astfel cum s-a convenit la întâlnirea dintre conducerea U.A.R.M. și U.N.B.R. cu ocazia Forumului România – Republica Moldova în domeniul Justiției “Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”, desfășurat la Chișinău la 10-11 noiembrie 2016.

Cu alese salutări colegiale,

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Av. dr. Gheorghe FLOREA