Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Update: Programul Conferinței – UPLR organizează sub egida celei de a XI-a ediții a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale din România” Conferinta cu tema “Rolul și viitorul profesiilor liberale din România” și cea de a II-a ediție a Conferinței privind expertiza judiciară – 5 noiembrie 2018

Update: Programul Conferinței – UPLR organizează sub egida celei de a XI-a ediții a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale din România” Conferinta cu tema “Rolul și viitorul profesiilor liberale din România” și cea de a II-a ediție a Conferinței privind expertiza judiciară – 5 noiembrie 2018

1 noiembrie 2018

Mai jos, anunțul transmis de UPLR:

Programul evenimentului, comunicat în forma sa finală astăzi 01 noiembrie 2018, poate fi consultat AICI !

”Luni, 5 noiembrie 2018, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Aula Magna a Patriarhiei Române din Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, București, cea de a XI-a ediție a Conferinței

“ Ziua Profesiilor Liberale din România “.

Evenimentul cuprinde două Conferințe, după cum urmează:

a) Conferința cu tema “ Rolul și viitorul profesiilor liberale din România “, își va desfășura lucrările în intervalul orar 09:30-12:00 și își propune să evidențieze importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, precum și rolul lor tot mai mare în realizarea binelui public.

La această Conferintă vor participa reprezentanti ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan national, precum și ai asociațiilor de profesii liberale care sunt sau nu membre ale Uniunii noastre.

Înregistrarea participantilor se va face între orele 09:00 – 09:30.

b) Conferința cu tema “Modificarea Ordonanței nr. 2/2000: Perfecționarea cadrului juridic al expertizei judiciare”, care își va desfășura lucrările în intervalul orar 13:00-16:30 ( cu o pauză de cafea între orele 15:00-15:30 ), va trata o temă de mare actualitate pentru membrii profesiilor liberale având în vedere numeroasele dificultăți cu care aceștia se confruntă în activitatea lor curentă relativ la expertiza judiciară.

Tema Conferinței va fi susținută de către reprezentanți ai Ministerului Justiției, asociațiilor de magistrați, specialiști în domeniu, membri ai profesiilor liberale etc.

Înregistrarea participanților se face între orele 12:30-13:00.

Detaliile legate de înregistrarea la Conferința de la punctul b se regăsesc în formularul anexat.

Programul evenimentului, comunicat în forma sa finală astăzi 01 noiembrie 2018, poate fi consultat AICI !”