Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

UPLR: INFORMARE cu privire la reuniunea extraordinară de la Roma a Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European-CESE pe tema “Profesiile liberale-o pârghie pentru dezvoltarea Europei: către un manifest european al profesiilor liberale“

UPLR: INFORMARE cu privire la reuniunea extraordinară de la Roma a Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European-CESE pe tema “Profesiile liberale-o pârghie pentru dezvoltarea Europei: către un manifest european al profesiilor liberale“

9 ianuarie 2018

UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE

cu privire la reuniunea  extraordinară de la Roma a Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European-CESE pe tema

“Profesiile liberale-o pârghie pentru dezvoltarea Europei: către un manifest european al profesiilor liberale“

La data de 1 decembrie 2017, membrii Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European s-au reunit într-o ședință extraordinară la Roma cu scopul de a discuta o serie de idei și propuneri vizând elaborarea unui manifest european al profesiilor liberale.

Participanții la reuniune au relevat căile care pot asigura că profesiile liberale vor ajunge la potențialul lor deplin în următorii ani în cadrul Uniunii Europene.

Toate ideile care au fost evidențiate de diferiți intervenienți vor sta la baza manifestului european al profesioniștilor liberali.

Reuniunea a fost deschisă de către LUCA JAHIER, Președintele Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European și GIULIANO POLETTI, Ministrul Muncii și Politicilor Sociale din Italia.

LUCA JAHIER a vorbit despre importanța profesiilor liberale în Europa și despre necesitatea de a se ajunge la un acord cu privire la elaborarea unei definiții comune cu privire la ceea ce înseamnă un profesionist liberal.

Ministrul Italian al Muncii și Politicilor Sociale s-a referit  la importanța profesiilor liberale pentru economia italiană și a evidențiat provocările cu care se confruntă femeile în acest sector socio-economic, precum și dilema etică pe care tehnologia și dezvoltarea tehnologică o prezintă pentru societate în ansamblul său.

Ideile manifestului european pentru profesioniștii liberali au fost prezentate de către Dr. ARNO METZLER, actualul Vicepreședinte al Grupului III-Alte interese și viitorul președinte ales al acestui Grup.

Dr. ARNO METZLER a pus în evidență criteriile care stau la baza definiției profesiilor liberale în Europa și a relevat faptul că definiția europeană comună ar trebui să provină de la definițiile existente și elementele cheie comune, fără a fi prea rigide, în special atunci când este vorba de a pune de acord schimbările ce survin pe piața muncii și apariția de noi profesii.

Conform celor exprimate de către Dr. ARNO METZLER, profesiile liberale pot fi caracterizate în următoarea manieră: să furnizeze servicii intelectuale bazate pe o calificare profesională specifică sau pe aptitudini; aceste servicii sunt furnizate personal și se bazează pe o relație de încredere; activitatea este desfășurată în mod autonom și pe baze profesionale independente; profesiile liberale își desfășoară activitatea în respectul principiilor etice și deontologice și li se cere să acționeze în interes public; ele sunt subiect pentru un sistem de organizare profesională și supraveghere.

Primul panel cu tema “ Profesiile liberale-un instrument valoros pentru dezvoltarea Uniunii Europene “ a fost prezidat de MARINA CALDERONE, membră a Grupului III și a avut ca intervenienți pe Prof. GIOVANNI MARIA FLICK, Dr. BERNARD WISLEITNER și Prof. ANNE SCHAFER. Temele puse în discuție în cadrul acestui prim panel s-au referit la provocările de ordin legal și tehnologic cu care se confruntă profesiile liberale, bunăstarea și sistemul de pensii pentru profesiile liberale și modul în care etica poate contribui la recâștigarea încrederii publice de către profesioniștii liberali.

Cel de-al doilea panel a avut ca temă “ Reglementarea profesiilor liberale în Euopa-între piață și tradițiile constituționale comune “, panel moderat de către RUDOLF KOLBE, Președintele Cosniliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS și membru al Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European.

La acest panel, intervenienții au fost Prof. GIUSEPPE COLAVITTI, Prof. Dr. WOLGANG EWER, Președintele în exercițiu al Federației Germane a Profesiilor Liberale, Prof. FRANCESCO SAVERIO BERTOLIN și Ing. CARLOS MATIAS RAMOS.

În cadrul panelului au fost abordate aspecte referitoare la independența deontologică și reglementarea pe piață, Directiva privind Testul de proporționalitate și profesiile liberale, valoarea socială și publică a profesiilor liberale și provocările pe care problemele de reglementare le pun în fața profesiilor liberale determinate de furnizarea de servicii într-un alt stat membru și libertatea de mișcare.

Cel de-al treilea panel a fost prezidat de către BENJAMIN RIZZO, Președintele Federației Malteze a Profesiilor Liberale și membru al Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului Economic și Social European și a inclus ca intervenienți pe următorii: Prof. FRANCO GALLO, Ing. TOMMASO DI FAZIO și THEODOROS KOUTROUBAS, Director General al Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS.

Discuțiile din cadrul acestui panel s-au referit în principal la probleme legate de plățile corecte pentru profesioniștii liberali, dumping-ul social al muncitorilor independenți, rolul de intermediar jucat de către profesioniștii liberali între cetățeni, stat și partizanii domniei legii.