● ANUNŢ privind convocarea CONGRESULUI AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014

● ANUNŢ privind convocarea CONGRESULUI AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014

24 februarie 2014

ANUNŢ – În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale art. 1 din Hotărârea nr. 884/14 decembrie 2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel Intercontinental – Sala Rondă, etaj 1 – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, Tel. (+4)021/310-2020, Fax: (+4)021/312-0885.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este următoarea:

1. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);

2. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;

3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2013 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2014;

4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2013 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru anul 2014;

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R.;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor;

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;

8. Analiza rapoartelor şi a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;

9. Direcţii de dezvoltare a profesiei de avocat. Direcţii de perfecţionare a organizării şi funcţionării sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor;

10. Adoptarea de hotărâri şi rezoluţii;

11. Diverse.