Publicăm ordinea de zi a ședințelor Comisiei Permanente și a Consiliului UNBR care vor avea loc în zilele de 03 – 05 iunie 2016 la București

Publicăm ordinea de zi a ședințelor Comisiei Permanente și a Consiliului UNBR care vor avea loc în zilele de 03 – 05 iunie 2016 la București

02 iunie 2016

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente a UNBR din ziua de 03 iunie 2016:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din 20 mai 2016.

2. Analiza stadiului de punere în aplicare a Hotărârilor Congresului avocaților 2016:

a) Domeniul reglementărilor infraparlamentare ce se impun a fi adoptate de organele profesiei de avocat pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Principii de bază. Raportori: Vicepreședinte UNBR Cristina Gheorghe și Vicepreședinte CAA av. dr. Aurel Despa;

b) Măsuri privind îmbunătățirea sistemului asistenței judiciare pentru aplicarea prevederilor art. 76 – 77, art. 84 din Legea nr. 51/1995, republicată. Raportor: Vicepreședinte UNBR av. dr. Petrut Ciobanu;

c) Proiecte de conlucrare internațională a UNBR. Raportor: Vicepreședinte UNBR dr. Ion Turculeanu.

3. Examen de primire în profesia de avocat. Avizarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului de examen. Avizarea proiectului de hotărâre a Consiliului UNBR privind măsuri organizatorice pentru examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016. Raportor: Vicepreședinte UNBR dr. Traian Briciu.

4. Măsuri organizatorice privind funcționarea INPPA. Avizare proiect hotărâre de adoptare a bugetului INPPA – 2016 în raport de bugetul UNBR aprobat de Congresul avocaților 2016.

5. Proiecte ale UNBR. Propuneri pentru activități ale grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR în perioada 01 iulie – 01 septembrie 2016. Conlucrarea dintre consilierii UNBR din Baroul București și Conducerea executivă a UNBR între ședințele Consiliului UNBR. Raportor: Președinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea și Decanul Baroului București av. dr. Ion Dragne.

6. Propunere de desfășurare a unui Consiliu extraordinar al UNBR pentru aprobarea Statutului CAA în perioada 27 – 28 iulie 2016 și a unei ședințe comune a Comisiei Permanente și a Consiliului CAA în ziua de 26 iulie 2016. Măsuri organizatorice.

7. Lucrări curente.

8. Diverse


Ordinea de zi a ședinței Consiliului UNBR din zilele de 04 și 05 iunie 2016:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din 24 martie 2016.

2. Informare privind punerea în aplicare a Hotărârilor Congresului avocaților 2016.

3. Rapoarte privind proiectele de modificare și completare a legislației privind profesia de avocat și sistemul CAA și de îmbunătățire a aplicării Legii nr. 51/1995 privind asistența judiciară:

a) Domeniul reglementărilor infraparlamentare ce se impun a fi adoptate de organele profesiei de avocat pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Principii de bază. Raportori: Vicepreședinte UNBR Cristina Gheorghe și Vicepreședinte CAA av. dr. Aurel Despa;

b) Măsuri privind îmbunătățirea sistemului asistenței judiciare pentru aplicarea prevederilor art. 76 – 77, art. 84 din Legea nr. 51/1995, republicată. Raportor: Vicepreședinte UNBR av. dr. Petrut Ciobanu;

c) Măsuri de punere in aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice – Raportor: Vicepreședinte UNBR dr. Traian Briciu.

4. Măsuri organizatorice privind elaborarea, adoptarea și aprobarea Statutului CAA.

5. Impactul modificărilor legislației penale privind profesia de avocat. Aspecte ce impun măsuri de reorganizare și de îmbunătățire a asistenței judiciare și a pregătirii profesionale continue a avocaților.

6. Examen de primire în profesia de avocat. Avizarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului de examen. Tematica de examen. Măsuri organizatorice pentru examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016.

7. Măsuri organizatorice privind funcționarea INPPA. Adoptarea bugetului INPPA – 2016 în raport de bugetul UNBR aprobat de Congresul avocaților 2016.

8. Informare asupra conlucrării dintre Comisia Permanentă și barouri în perioada dintre ședințele Consiliului UNBR. Raport întocmit de consilier CP av. Ioan Ioanovici privind conlucrarea cu barourile de pe raza Curților de Apel Iași, Bacău și Suceava.

9. Proiecte ale UNBR. Propuneri pentru activități ale grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR în perioada 01 iulie – 01 septembrie 2016.

10. Lucrări curente.

11. Diverse.