Acte ale organelor profesiei adoptate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 29 noiembrie 2008

Acte ale organelor profesiei adoptate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 29 noiembrie 2008

29 noiembrie 2008

– Decizia nr. 1514 din 28 noiembrie 2008 a Comisiei Permanente privind acreditarea Universitãţii „Petre Andrei” din Iasi, exclusiv pentru punerea în aplicare a Programului de pregãtire profesionalã continuã a avocaţilor

– Descãrcare / download format DOC sau PDF ;

– Decizia nr. 1518 din 28 noiembrie 2008 a Comisiei Permanente privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.A.A.
– Descãrcare / download format DOC sau PDF ;

– Hotãrîrea nr. 419 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului – cadru pentru organizarea SAJ (revizuit) – Descãrcare / download format DOC sau PDF ;

– Hotãrîrea nr. 441 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R. pentru modificarea şi completarea Statutului C.A.A. – Descãrcare / download formatDOC sau PDF ;