Decizii interpretative

Decizii interpretative

07 octombrie 2013

7

octombrie

2004

Calitatea de detectiv particular

Un avocat din România poate dobîndi calitatea de detectiv particular conform art. 5 lit. „e” din Legea nr. 329/2003 ? în consecinţã, poate susţine examenul de atestare a calitãţii …

7

aprilie

2004

H.G. 498/07.04.2004

Cu privire la asimilarea activitãţii desfãşurate de lucrãtorii de poliţie în cadrul urmãririi penale cu activitatea consilierilor juridici în conformitate cu prevederile H.G. 498/0 …

8

octombrie

2003

Legea nr. 514/2003

Este admisibilã crearea unei avocaturi paralele prin modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în sensul trans …

30

ianuarie

2003

Registrul persoanelor juridice fãrã scop patrimonial a barourilor

Sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la înregistrarea în Registrul persoanelor juridice fãrã scop patrimonial a barourilor, a Uniunii Avocaţilor din România, a Uniunii Naţionale …

8

octombrie

1998

Inregistrarea denumirii unei instituţii de interes public ca semn protejat cu titlu de "marcã"

Este permisã înregistrarea denumirii unei instituţii de interes public ca semn protejat cu titlu de „marcã” în sistemul Legii nr. 84/1998 privind mãrcile ? Raspunsurile (aviz de re …

8

octombrie

1995

Art. 20 din Legea nr. 51/1995

Cum se interpreteazã corect şi unitar dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile …