Anunț finalizare Proiect „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

Anunț finalizare Proiect „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

20 decembrie 2019

Data: 20/12/2019

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

„Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

WEBSITE: https://www.unbr-justa.ro/

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), anunță finalizarea proiectului „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Proiectul, implementat în perioada 22.06.2018-22.12.2019, a avut ca obiectiv general  îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

Prin activitățile derulate în perioada de implementare au fost atinse rezultatele estimate la momentul depunerii cererii de finanțare, respectiv:

1. Creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi și studenți).
2. Îmbunătăţirea serviciilor și asistenței juridice oferite cetăţenilor prin formarea a peste 210 de angajaţi DGASPC și SPAS la nivel naţional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocați, jurişti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justiție.
3. Îmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare și formare a peste 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocați și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
4. Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu şi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Proiectul contribuie la rezultatul de program „Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.889.726,21 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 3.811.931,69 lei.

Date de contact:

Beneficiar – Uniunea Națională a Barourilor din România, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București, tel: 021/3134875, 021/3160739, fax: 021/3134880, www.unbr.ro, email: [email protected]

Partener – Fundația Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului nr. 19, sector 2, București, tel: 021/212.05.20, 021/212.06.90, fax: 021/212.05.19, www.crj.ro, email: [email protected]