Anunț privind rezultatele interviului pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Anunț privind rezultatele interviului pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

11 iunie 2021

Anunț privind
rezultatele interviului pentru desemnarea candidatului României
pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) – (4) din Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene (Procedura de selecție), aprobată de Guvernul României, prin Memorandum, la data de 7 aprilie 2021, Comisia de selecție s-a întrunit în perioada 8 – 9 iunie 2021, prin mijloace de comunicare la distanță, în vederea audierii candidaților selectați pentru etapa interviului.

În urma deliberărilor derulate în temeiul art. 2, alin. (2), art. 2, alin. (5) și art. 6, alin. (1) din Procedura de selecție, Comisia de selecție a decis următoarele:

Candidatul României pentru funcția de judecător la

Tribunalul Uniunii Europene

Ion GÂLEA
Propunerea de rezervă nr. 1 Diana Magdalena BULANCEA
Propunerea de rezervă nr. 2 Răzvan Horațiu RADU

În temeiul art. 6, alin. (3) din Procedura de selecție aprobată de Guvernul României la data de 7 aprilie 2021, propunerile de mai sus, însoțite de dosarele de candidatură ale persoanelor aflate pe lista scurtă, vor fi comunicate Guvernului, spre aprobare.


Publicat astăzi, 11 iunie 2021, pe paginile web ale Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Uniunii Naționale a Barourilor din România

Distribuie prin: