ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului TRIIAL

ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului TRIIAL

26 aprilie 2020

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018

PROIECT TRIIAL (853832)

TRIIAL – TRUST, INDEPENDENCE, IMPARTIALITY AND ACCOUNTABILITY OF JUDGES AND ARBITRATORS SAFEGUARDING THE RULE OF LAW UNDER THE EU CHARTER


ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a
expertului coordonator, în cadrul proiectului TRIIAL

Anunț privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului „TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators under the EU Charter”, finanțat de Uniunea Europeană, sub coordonarea Centrului de cooperare judiciară (Center for Judiciary Cooperation) din cadrul European University Institute (Florența) și beneficiază de implicarea a 13 instituții academice și asociații profesionale naționale care au în competență formarea profesională a magistraților și avocaților

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani (2020-2022). Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

UNBR a procedat la selectarea celor 10 experți care vor contribui în cadrul proiectului și a expertului coordonator.

Pentru selecția celor 10 experți naționali şi a expertului național coordonator, au fost avute în vedere următoarele criterii:

1. să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;
2. să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în dreptul Uniunii Europene, dreptul european al drepturilor omului sau în drept internațional privat;
3. să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare, calitatea de lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților la modulele de drept european, respectiv calitatea de autor al unor lucrări științifice în dreptul Uniunii Europene, dreptul european al drepturilor omului sau în drept internațional privat au reprezentant un avantaj.

În urma analizei corelate a documentelor depuse de candidați și a criteriilor enunțate mai sus, au fost selectate candidaturile depuse de doamnele/domnii avocați cuprinși în tabelul de mai jos.

Distribuie prin: