Art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1130/22 octombrie 2021 a rămas nemodificat

Art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1130/22 octombrie 2021 a rămas nemodificat

25 octombrie 2021

Urmare publicării HG nr. 1161/25 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 12 alin. (5) din HG nr. 1130/22 octombrie 2021 a rămas nemodificat.