Avocatii iau la cunostinta și au un cuvânt de spus! Dăm publicității Proiectul de modificare și completare a legilor justiției

Avocatii iau la cunostinta și au un cuvânt de spus! Dăm publicității Proiectul de modificare și completare a legilor justiției

10 octombrie 2016

Proiectul de modificare și completare a legilor justiției (Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii) preluare de pe site-ul Ministerului Justiției (www.just.ro).

Scopul

Ministerul Justiției dorește informarea publicului cu privire la intenția de a iniția un act normativ pentru modificarea și completarea legilor justiției (Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii), în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Proiect de lege| Expunere de motive

În perioada de un deceniu de la republicarea legilor justiției, realitățile și nevoile sistemului judiciar s-au schimbat parțial, impunându-se reformarea lor, situație constatată atât în practica  Consiliul Superior al Magistraturii, cât și a celorlalte instituții din sistemul justiției.De asemenea, în ultimii ani, a avut loc o reformă profundă a legislației care constituie principalul instrument de lucru al sistemului judiciar, realizată prin adoptarea celor patru coduri în materie civilă și penală care au modificat competențele instanțelor și parchetelor, au reorganizat căile de atac, au generat tipuri noi de cauze și proceduri, au determinat ample reorganizări ale secțiilor și completelor instanțelor.Proiectele de lege propuse spre dezbatere publică și adoptare  au fost elaborate într-o primă formă  de Consiliul Superior al Magistraturii care, în calitate de garant al independenței justiției, are rolul de a aplica dispozițiile legale privind cariera magistraților și organizarea instanțelor. Proiectul înaintat Ministerului Justiției de către Consiliul Superior al Magistraturii a fost discutat în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens la inițiativa Ministerului Justiției, din care au făcut parte: reprezentanți ai magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă instanța supremă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, reprezentanți ai asociațiilor de magistrați (Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Forumul Judecătorilor din România, Asociația Procurorilor din România), ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și ai Ministerului Justiției.Înainte de a fi pus în dezbatere publică, Ministerul Justiției a supus proiectul consultării tuturor instanțelor și parchetelor din țară.Proiectul propune soluții legislative mai eficiente ce pot îmbunătăți activitatea și organizarea sistemului judiciar, activitate a cărei calitate depinde în principal de calitatea resursei umane prin care se realizează justiția ca serviciu public în slujba cetățeanului.

Grupul țintă
Membrii corpului judiciar, membrii ai celorlalte profesii din domeniul justiției,  cetățeni, mediu de afaceri, organizații non-guvernamentale.

Perioada consultării
De la 07.10.2016 la 11.11.2016.

Întâlniri regionale

În perioada 07.10.2016-11.11.2016  vor avea loc întâlniri regionale la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și București cu magistrați, reprezentanți ai altor profesii juridice, parteneri instituționali și ONG-uri.

Detaliile referitoare la locul, data și agenda întâlnirilor vor fi publicate în timp util pe website, iar întrebările și propunerile transmise în această perioadă vor fi incluse pe agenda întâlnirilor, pe măsură ce sunt primite.

Transmiterea contribuțiilor
Toate contribuțiile (observații, propuneri și întrebări) pot fi transmise  pe adresa de email (și adresa de contact): [email protected]

Etape ulterioare

Procesul de informare și de consultare a publicului oferă părților interesate posibilitatea de a contribui cu sugestii pentru o bună implementare a măsurilor de reformă a sistemului judiciar.

În urma propriei analize și a rezultatului procesului de informare și de consultare, se va definitiva forma proiectelor care vor fi supuse spre aprobare Guvernului și transmise Parlamentului, spre adoptare.